Virtuālie resursi

Resurss profesiju iepazīšanai ar pieredzes stāstiem, video materiāliem, studiju iespējām.

Resurss prakses vietu atrašanai, virtuālās prakses iespējas profesiju iepazīšanai konkrētā uzņēmumā vai mācību iestādē. Informācija par izglītības iestādēm ar uzņēmēju ieteikumiem un rekomendācijām, kā arī informācija par uzņēmumiem un iespēja sazināties ar konkrēto uzņēmumu.

Latvijas profesiju klasifikators un profesiju standarti dažādos formātos.

Dažādu nozaru profesijas un to detalizēti apraksti.

Mācību ekskursiju iespējas, profesiju iepazīšanas, pielaikošanas iespējas reizi gadā.

Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā bezmaksas individuālās un grupu karjeras konsultācijas visiem interesentiem! Karjeras konsultācijas laikā varēsi saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem un atbalstu konkrētās situācijas risināšanā. Profesionālā karjeras konsultanta atbalsts, individuālā pieeja grupu dalībniekiem, pieredzes apmaiņa.

Interaktīva lapa par nākotnes profesijām. Sniedz iespēju pārbaudīt, procentuāli cik daudz robotizācija pārņems, aizvietos noteiktas profesijas pārstāvjus nākotnē.

Valmieras Attīstības aģentūras mājaslapas sadaļā „Uzņēmējdarbības nozares” atspoguļota informācija par divdesmit nozarēm. Zem katras nozares parādās informācija par vadošajiem uzņēmumiem Valmierā un tās tuvākajos reģionos, reģistrēto aktīvo uzņēmumu saraksts, kopējais darbinieku skaits nozarē, kopējais nozares apgrozījums, peļņa, nozares dinamika pēdējo gadu laikā.

„Kādas profesijas mani interesē?” Video materiāls angļu valodā.

Avots: 2018. gada Pasaules ekonomikas foruma. Pētījuma ziņojums “Nākotnes darbs”
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf

DVD video materiāli ir pieejami visās Latvijas vispārizglītojošās un profesionālajās skolās.

DVD Atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē (2008)

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

DVD ir iekļauta:
videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē.
DVD ir iekļauta:
videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta “Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā” (KIPNIS) ietvaros.

DVD ir pieejams visās Latvijas vispārizglītojošās un profesionālajās skolās.

DVD Atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē (2008)

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē.
DVD ir iekļauta:
videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta “Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā” (KIPNIS) ietvaros.

DVD ir pieejams visās Latvijas vispārizglītojošās un profesionālajās skolās.

DVD Atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas būvniecības nozarē (2008)

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas būvniecības nozarē.
DVD ir iekļauta:
videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē.
DVD ir iekļauta:
videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta “Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā” (KIPNIS) ietvaros. DVD ir pieejams visās Latvijas vispārizglītojošās un profesionālajās skolās.

DVD Atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas elektrotehnikas un elektronikas nozarē (2007)

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas elektrotehnikas un elektronikas nozarē.
DVD ir iekļauta:
videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē.
DVD ir iekļauta:
videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta “Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā” (KIPNIS) ietvaros.
DVD ir pieejams visās Latvijas vispārizglītojošās un profesionālajās skolās.

DVD Atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas meža nozarē (2007)

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas izglītības iespējas meža nozarē.
DVD ir iekļauta:
videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē.
DVD ir iekļauta:
videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta “Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā” (KIPNIS) ietvaros.

DVD ir pieejams visās Latvijas vispārizglītojošās un profesionālajās skolās.