Darba lapas, spēles, uzdevumi

NosaukumsMērķis / aprakstsMateriāls lejupielādei
Prezentācija “Profesijas un alfabēts”

Prezentāciju sagatavoja Valmieras Viestura vidusskolas 1.klases skolniece – Lote Jēkabsone un viņas ģimene. Materiāls tapa sociālo zinību stundas ietvaros.

Šo prezentāciju var izmantot, kā mācību materiālu sākumskolas vecuma bērniem. Šī prezentācija var kalpot, kā uzdevuma paraugs, projektu vai citu grupu vai individuālo darbu ietvaros. Šī metode demonstrē, kā viena darbā var apvienot vairāku mācību priekšmetu vielas.
Tavs smaids ir lipīgsPiedzīvot dažādas emocijas un padomāt, kā mūsu emocijas ietekmē citus cilvēkus.

Tehnika „Volta Disneja daiļrades stratēģija”

Mēs visi zinām brīnišķīgās Volta Disneja multiplikācijas filmas, kuras jau gadu desmitiem ilgi priecē skatītājus visā pasaulē. Mūsdienās Volts Disnejs varētu būt veiksmīgs biznesa konsultants. Viņš bija izcils sapņotājs. Sapnis ir pirmais solis ceļā uz mērķi. Katrs no mums kādreiz ir sapņojis, fantazējis, plānojis. Kā šos sapņus pārvērst īstenībā? Kā panākt, lai kritiķis mūsos neiznīcina sapni jau pašā iedīglī?

Šīs dienas izjūtu pašvērtējums

Mūsdienu jauniešiem diezgan bieži problēmas sagādā runāšana par savām izjūtām. Lai arī vidusskolēni sevi jau uzskata par pieaugušiem un nobriedušiem, būtībā viņi vēl ir bērni, kuriem dažkārt patīk bērnišķīgas nodarbes. Lai atraisītos un runātu par savām sajūtām un izjūtām, palīdzēs impulsi no bērnu dienām, šajā gadījumā ilustrācija, zīmējums.

Profesiju iepazīšanas un izpētes PUZLE

Metode piemērota profesiju iepazīšanai un izpētei, savas piemērotības izvēlētajai profesijai vai profesionālajai jomai noteikšanai, kā arī savu stipro un vājo pušu noskaidrošanai. Ideja aizgūta no 2008. gadā izdotā J. Stabiņa un M. Pupiņa mācību līdzekļa sociālajām zinātnēm „Ieteikumi karjeras veidošanai”.

Aktivitāte „Pārpilnības rags”

Ideja aizgūta no Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas mācību metodikas projekta „Esi līderis!” programmas „Mērķtiecīga karjeras veidošana”.

Efektīva mērķu formulēšana

1953. gadā Jēlas universitātē (ASV) studentu vidū tika veikts pētījums par to, vai jaunie censoņi skaidri un detalizēti apzinās savus turpmākās dzīves mērķus un vai viņiem ir skaidrs šo mērķu sasniegšanas plāns. Izrādījās, ka pilnīga skaidrība par to, ko viņi dzīvē vēlas sasniegt, ir tikai 3% studentu.

Metode “Mērķu izvirzīšana un piepildīšana”

Klases stundās tiek piedāvāts izvirzīt mērķus tuvākam un tālākam laikam. Tas mobilizē skolēnus mērķtiecīgāk darboties gan skolā, gan ārpus tās.

Metode “Manas pasaules krāsas”Idejas var atrast, kopīgi izlasot kādu literāru darbu. Šī darba lapa tika veidota pēc Jāņa Klīdzēja darba „Cilvēkbērns” izlasīšanas. Literārajā darbā tiek akcentēta maza zēna iekšējās pasaules atklāsme. Tas rosina skolēnus padomāt arī par sevi. Šī ir viens no veidiem, kā audzināšanas stundā integrēt latviešu literatūru. Šī aktivitāte ieteicama visu vecumu skolēniem, nav obligāti jālasa iepriekš minētais literārais darbs. Skolēni var veidot arī kolāžu.

Metode “Līgums ar sevi”

Skolēns var sevi labāk iepazīt, izzinot, vai spēj piepildīt savas vēlmes un apņemšanās. Šo aktivitāti var organizēt pamatskolas vai vidusskolas skolēniem neilgi pirms mācību gada beigām.

Metode “

Dzīvesstāsts”

Lai skolēni iepazītos viens ar otru tuvāk, var organizēt stundu, kurā katrs no viņiem atklāj savu dzīvesstāstu.

Mācību pusgada pašvērtējums

Ir svarīgi jauniešiem dot iespēju novērtēt savas izjūtas, atskatoties uz notikumiem savā dzīvē un raugoties nākotnē. Katra mācību pusgada sākumā un beigās skolēniem var piedāvāt pašvērtējuma lapas, kurās viņiem jāizvērtē iepriekšējais pusgads un jāprognozē, kāds būs nākamais. Klases audzinātājam ir liela izvēles brīvība – var veidot lapu tikai ar vienu jautājumu, un skolēni atbild, kāds bijis mācību gads vai pusgads; var veidot lapu ar diviem jautājumiem, un skolēni atbild, kāds bijis mācību gads vai pusgads un kāds būs nākamais.

Mana personība

Kad skolēni beidz 9. klasi, var veikt aktivitāti, kurā tiek iesaistīti vairāki ar skolēnu saistīti cilvēki. Tiek noskaidrots, vai pamatskolas gadu laikā skolēni sevi ir vairāk iepazinuši.

Manas vērtības

Jauniešu vērtību sistēma mūsdienās ir krietni mainījusies. 21. gadsimtā tiek nonivelētas klasiskās vērtības, cilvēku savstarpējās attiecības, tā vietā milzu popularitāti ir ieguvušas materiālās vērtības. Arī jauniešiem šķiet, ka materiālais nodrošinājums sniedz dzīves piepildījumu, tāpēc ir ļoti svarīgi mūsdienu jaunatnei veidot izpratni par vērtībām pasaulē, kurā viņi dzīvo.

Metode „Karjeras puķe” jeb sevis izzināšana caur piecām dzīves jomām

Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu personisko un profesionālo mērķu sasniegšanai mūža garumā. 21. gadsimtā jēdziens „karjera” tiek attiecināts uz cilvēka dzīvi kopumā, un tas sastāv no piecām savstarpēji saistītām dzīves jomām (darbs, izglītība, ģimene, brīvais laiks, pilsoniskums), katrā no tām cilvēks pilda noteiktu lomu. Veiksmīgas karjeras pamatnosacījums ir cilvēka spēja veltīt laiku visām piecām dzīves jomām tā, lai viņš justos apmierināts pats ar sevi, savu personīgo dzīvi, kā arī profesionālo un sabiedrisko darbību.

Iepazīšanās spēle „PAJAUTĀ!”

Lai iepazītos, var organizēt spēli, kuras dalībnieki izvēlas, kam uzdot izvilkto jautājumu. Šis iepazīšanās veids skolēnos rada interesi, jo jautājumi sākotnēji nav zināmi, tādēļ pastāv intriga. Parasti jautājumus sagatavo skolotājs, bet šo spēli iespējams spēlēt arī tad, ja skolēni paši izdomā jautājumus.
Iepazīšanās spēle „IEPAZĪSIMIES!”

Jebkura saskarsme sākas ar satikšanos, novērtējumu un iepazīšanos. Skolotāja pirmais uzdevums būtu iepazīties ar saviem skolēniem, taču tas parasti vislabāk izdodas neformālā gaisotnē. Kā to izdarīt mācību stundā?

33 jautājumiŠeit izlasīsi 33 jautājumus, kurus sev vajadzētu uzdot ikvienam. Uz tiem nav nedz pareizu, nedz aplamu atbilžu. Paņem tīru lapu un rakstāmo, lai atbildētu sev uz katru no šiem jautājumiem pēc kārtas.

Jautājumi par nākotnes darbu

5 jautājumi, katram atvēlētas 30 sekundes.

Metode “Manas izjūtas, atrodoties cilvēku vidū”

Šīs darba lapas izpildes mērķis ir noskaidrot, vai skolēni atpazīst savas un citu emocijas, vai prot sev un citiem palīdzēt, ja virsroku ņēmušas negatīvas emocijas.

Nākamajās stundās būtu svarīgi izrunāt, kā skolēni jūtas savā klasē, cik atvērti un uzmanīgi ir viens pret otru.

Metode “Reklāma es esmu labs draugs!”

Interesanti ar sevi var iepazīstināt, veidojot reklāmu. Tādu darba formu var izmantot pamatskolā, runājot par draudzību. Skolēniem reklāmas izteiksmes forma nav sveša, tāpēc darbs varētu būt radošs un interesants.

Iepazīšanās jeb ledlaužu spēle „AUTOGRĀFU MEDĪBAS”

Šo spēli var izspēlēt gan lielākā grupā, gan mazākā – vienas, divu vai trīs klašu lielā grupā. To var izspēlēt audzināšanas stundā vai kāda pasākuma laikā.

Aktivitātes vadītājs (pedagogs) pats izdomā īpašības un apgalvojumus.

Šī spēle māca dalībniekiem būt uzmanīgiem, spēlējot ievērot noteikumus un disciplīnu. Ja klasē ir daudz skolēnu, šī spēle var kļūt nekontrolējama, tāpēc ir strikti noteikumi.

Kur tu esi redzams uz šī koka?

Šī koka autors – atpazīstams britu psihologs Pip Wilsons. Viņš bija nolīgts skolēniem, lai pārbaudītu kā viņi ir iejutušies skolā 3 gadu laikā. Taču vēlāk arī noskaidrojās, ka pieaugušiem cilvēkiem viņš ir aktuāls. Tests palīdz cilvēkam noteikt, kas viņam šobrīd ir vajadzīgs un kādas ir viņa patiesās slēptās jūtas.

Es esmu pateicīgs… 

Dari to, kas tev patīk!

 

Metode “Izpratnes veidošana par profesijas izvēli vai Tīģerīša karjera” 1. – 4. kl.

Veidot bērniem izpratni par profesijas izvēles soļiem, parādīt, vai un kādi faktori ietekmē izvēli, iepazīstināt ar palšāku profesiju loku, veicināt iztēli un radošo domāšanu.

 

MELNĀ KASTE
(1. konkura variants)

Uzraksta pēc iespējas vairāk profesijas, kas ir saistītas ar katru no priekšmetiem, ko izvelc no melnās kastes.

MELNĀ KASTE
(2. konkursa variants)

Dalībniekiem tiek uzdots jautājums par priekšmetu, kurš atrodas melnā kastē. Priekšmets ir saistīts ar noteiktu profesiju vai arodu.

JO VAIRĀK – JO LABĀK!

Uzrakstīt pēc iespējas vairāk profesiju nosaukumus

Spēle “Jauno profesiju parāde”

Spēles laikā aicinām skolēnu komandas vai individuāli iepazīties ar profesijām, kuras varētu būt pieprasītas nākotnes darba tirgū! Jautājumus uzdod divi animēti personāži – Adele un Gustavs, kuri iejūtas dažādu nākotnes profesiju lomās un pastāsta, ko katrā no tām dara un kas šo profesiju pārstāvjiem ir jāzina. Uzmanīgi klausieties īsu stāstījumu par katru profesiju, jo tas var noderēt, atbildot uz jautājumiem.

Prezentācija “Amats. Amatnieks. Amatniecība.”

Prezentāciju sagatavoja – Valmieras Pārgaujas sākumskolas skolotāja – Ilona Janone.

 Šis materiāls ir paredzēts sākumskolas vecuma bērniem no 1. līdz 3.klasei. Tas ļaus iepazīt amatnieku arodus. Sekmēs izpratni, kas ir amatnieks un kāda ir atšķirība starp amatnieku un citu profesiju pārstāvjiem? Prezentācijas ietvaros, var kopā ar skolēniem diskutēt par šo tēmu, izteikt savu viedokli.

Prezentācija iekļauj sevī uzdevumu, dažādu arodu minēšanu un radošu praktisko darbošanos, kuru skolēni var paveikt gan mājas, gan skolā.

Praktiskais uzdevums paredz ledus svečturu izgatavošanu, tāpēc ir piemērots īstenošanai ziemas periodā, it īpaši februārī – Sveču mēnesī. Kaut gan to vai izgatavot arī citā gadalaikā, izmantojot saldētavu.

Prezentācija “Konditors”. 

Prezentāciju sagatavoja – Valmieras Pārgaujas sākumskolas skolotāja – Ilona Janone.

Šīs materiāls ļaus sākumskolas vecuma bērniem no 1. – 3.klasei, iepazīt konditora profesiju. Krāsainie attēli un skaidrojumi bērniem radīs izpratni par to, ko tieši dara šīs profesijas pārstāvis. Prezentācijā iekļautie jautājumi un uzdevumi padarīs nodarbību interesantu un atraktīvu. Nodarbība iekļauj arī recepti un aicinājumu pagatavot kādu konditorejas izstrādājumu, piemēram, uzcept pankūkas. Uzdevumu skolēni var pildīt gan individuāli, gan pāros, gan grupās vai arī darbojoties visi kopā. Šo nodarbību var integrēt mājturības stundas saturā vai arī tas var būt lielisks tematiskās audzināšanas stundas paraugs, kurš iekļauj sevī karjeras izglītības saturu!

Prezentācija “Ornitologs”

 

Prezentāciju sagatavoja – Valmieras Pārgaujas sākumskolas skolotāja – Ilona Jansone.

Interaktīva prezentācija par ornitologa profesiju (1.-3.kl.)

Materiālu var izmantot gan tematiskajā karjeras stundā, audzināšanas stundas ietvaros, ka arī Dabaszinību stundās, šī tēma ir īpaši aktuāla pavasarī, kad atgriežas gājputnu).

Prezentācija “Dārzs. Dārzniecība. Dārznieks.”

Prezentāciju sagatavoja – Valmieras Pārgaujas sākumskolas skolotāja – Ilona Jansone.

Materiāls piemērots darbam stundās sākumskolas klasēs (1.-3.klase). Tas palīdz bērniem iedziļināties un izprast jautājumus, kuri ir saistīti ar dārzkopību, saprast, ko sevī ietver šis termins. Kuru profesiju pārstāvji strādā šajā nozarē, kādus darba rīkus tie izmanto un kādus darba pienākumus veic darba ikdienā. Materiālu izmantot audzināšanas stundas, dabaszinību stundu ietvaros.

Materiāls ir papildināts arī praktiskajiem uzdevumiem, kurus skolēni var veikt individuāli, pāros, grupās vai individuāli.

Infografikas, kā plānot karjeru

NosaukumsMateriāls lejupielādei
Vienlīdzīgas karjeras iespējas sievietēm un vīriešiem
Kā iepazīt uzņēmumu?
Kādas prasmes kuri mācību priekšmeti palīdz apgūtvideo
Tava karjera – Tava dzīve
Kā iepazīt profesijas?
Kā plānot karjeru?
Kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi?
Tavas attīstības iespējas skolas laikā
Tālākās izglītības ceļi pēc 9. un 12. klases
Kā plānot karjeru?
Kā iepazīt profesijas?
Kas Tev jāuzzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru?
Kā vecāku izglītība ietekmē bērna izglītības un ienākumu līmeni
Mūsdienīga tirgotāja nepieciešamās prasmes
Rīcība, kas nav atkarīga no talanta
Kultūras aisbergs
Tiešsaistes rīku ceļvedis
  

Multiplikācijas video un citi video

NosaukumsMateriāls lejupielādei
Multiplikācijas filmiņa par prasmi saprast atšķirīgo
Animācija par uzcītību un mērķtiecību
Animācija par komandas veidošanu
NosaukumsMateriāls lejupielādei

Egijas Gailumas, Paula Siliņa un Oskara Zapacka iedvesmas stāsti. 

2022. gada Karjeras nedēļai izstrādātie VIAA materiāli.

Multiplikācijas filmiņa par sadarbības prasmi
5 RTU izglītojošas video filmas “Zaļais pipars” par karjeras veidošanu
What occupation interest me?
Par cieņu, savstarpējām attiecībām un bumeranga principu
4 veiksmīgas cilvēka atslēgas

Start Strong  karjeras un biznesa apmācību moduļi,

materiāli klašu diskusijām, semināru video, treneru meistarklases, padomi un intervijas ir pieejamas Start Strong YouTube vietnē.

Katru nedēļu Start Strong video bāzes saturs tiks papildināts ar jauniem materiāliem. Kā arī Start Strong lapā Facebook.

Konkursi par un ap karjeru

NosaukumsAprakstsMateriāls lejupielādei
Konkurss “Meklējam uzņēmēju superspējas” (7. – 9. klašu skolēniem)

2022.gada Karjeras nedēļai izstrādātie VIAA materiāli.

Konkurss “Mūsu supervaronis” (1. – 6. klašu skolēniem)

2022.gada Karjeras nedēļai izstrādātie VIAA materiāli.

 

Melnā kaste
(1. konkursa variants)

Konkursu var organizēt dažāda vecuma grupām, atbilstoši piemeklējot jautājumu sarežģītības pakāpi. Dalībnieki, kas piedalās konkursā var būt sadalīti grupās, pāros vai individuāli.

Jautājumi ir saistīti ar dažādu profesiju darba rīkiem, apģērbiem utt. Klasē vai zālē tiek ienesta melnā kaste, kurā iekšā atrodas priekšmets par kuru auditorijai tiek uzdots jautājums.

Atbilde uz jautājumu “slēpjas” melnajā kastē. Tad, kad dalībnieki ir snieguši pareizās atbildes, tad tiek atvērta kaste un klātesošie redz pareizo atbildi.

Tie uzņemts laiks (1 vai 2 minūtes) var padomāt, apspriesties un pēc signāla sniegt atbildi.

Par pareizo uzdevumu var nopelnīt noteiktu punktu skaitu.

Melnā kaste
(2. konkursa variants)
Dalībniekiem tiek uzdots jautājums par priekšmetu, kurš atrodas melnā kastē. Priekšmets ir saistīts ar noteiktu profesiju vai arodu. 
Zini vai mini profesijasAtbildes –  lejupielādēt ŠEIT
Uzmini profesiju9. – 12. klašu skolēniem

Lietišķā etiķete – apģērbs

Lietišķais apģērbs vīriešiem – atbildes ŠEIT

Lietišķais apģērbs sievietēm – atbildes ŠEIT

Uzmini Ziemassvētku un daudzas citas profesijas

Materiāls palīdz iepazīt daudz un dažādas profesijas, kuras saistītas ar Ziemassvētkiem un daudzas citas.
Prezentācija ietver sevī jautājumus par profesijām un atbildes, materiāls ir papildināts ar tematiskajiem attēliem, kas ļauj viegli un saprotami uztvert informāciju.

Materiālu izstrādāja –  Lolita Eklone, Mg.izg.zin. Pedagogs karjeras konsultants karjeras konsultants Valmieras 2. vidusskolā un Valmieras Gaujas Krastu vidusskolā – attīstības centrā.

Video mīklu viktorīna “Uzmini nu, kas tas ir?”

Viktorīnas saturu veido mīklas par profesijām. Viktorīnu var izspēlēt gan klātienē, gan attālināti.  Materiālu var izmantot, organizējot konkursu, kura laikā dalībnieki par katru pareizo atbildi saņem vienu punktu. To var izmantot arī kā izpētes – izglītojošu materiālu, kurš palīdz iepazīt profesijas. Viktorīnas vadītājs skolēniem sniedz papildus informāciju par profesijām, iesaista skolēnus diskusijā.

Viktorīnas – konkursa noteikumi –

Dalībnieki noskatās un noklausās mīklu, tad seko pauze, kuras laikā dalībnieki sniedz atbildes, tad seko video ar mīklas pareizo atbildi. Dalībnieki par katru  pareizo atbildes saņem 1 punktu.

Viktorīna tapa Valmierā, Karjeras nedēļas pasākumu ietvaros, 1.-6.klašu skolēniem. Viktorīnas satura veidošanā piedalījās gan skolēni, gan dažādu profesiju pārstāvji.

Spēles tiešsaistē

NosaukumsAprakstsMateriāls lejupielādei
Gamestorming.com

Spēles spēju, prasmju attīstīšanai

Toolbox

Metodes un rīki darbam grupās (ledlauži, komandas veidošanai, inovācijām u.c. tēmām)

Stāstu stāstiem izstāstīju

“Stāstu stāstiem izstāstīju” spēles mērķis ir palīdzēt uzsākt runāt par sevi. Savu pieredzi. Iepazīt sevi un citus. Un klausīties. Kāršu pielietošana veicina ne tikai dalīšanos ar savas dzīves stāstiem un ļauj labāk iepazīt sevi, bet arī veicina komunikācijas, prezentācijas un argumentācijas prasmju attīstīšanu, lai tās veiksmīgāk pielietotu ikdienā.

Kahoot!

Spēle, kura padara mācīšanos jautru, jebkuram vecumam, pieejams arī latviešu valodā. 

Skolotājs sastāda dažādus jautājumus (par noteiktu tēmu vai mācību priekšmetu) ar 4 atbilžu variantiem, uz kuriem jāatbild noteiktā laikā. Vinnē tas, kurš visātrāk pareizi atbild uz jautājumiem.

 

Vārdu mākonis

Izveido mākoņu krustvārdu mīklu.

Krustvārdu mīklas

Vietne, kurā iespējams izveidot savu krustvārda mīklu.

Quizizz.com

Spēles, https://quizizz.com/join

Kļūšu par profesionāli

Interaktīva spēle profesiju izzināšanai 1.–6. klašu skolēniem “Kļūšu par profesionāli” jeb “Profit”.

Citi materiāli

Neformālās izglītības metožu rīks: DAŽĀDĪBA  UN IEKĻAUŠANA: KOPĪGA PRASMJU STIPRINĀŠANA

2022. gada Karjeras nedēļai izstrādāts VIAA materiāls.

 

VIAA izstrādātie tematisko stundu materiāli 1. – 6. klašu skolēniem, video mācībstunda 7. – 9. klašu skolēniem un, 10. – 12. klašu skolēniem.

2022. gada Karjeras nedēļai izstrādātie VIAA materiāli.

 

Tematisko nodarbību “Uzņēmējspējas – Tavas superspējas!” uzdevumu apraksti

 

 

Kā pareizi nospraust mērķus, kuri saistīti ar karjeras izveidi, profesijas izvēli vai mācībām.

Video lekcijas ar ekspertu padomiem, kā uzsākt veiksmīgu karjeru un nospraust mērķus. Var iegūt informāciju par Personības īpašībām un profesionālām prasmēm.

Var aizpildīt testu un novērtēt, savas karjeras vērtības.

Video mīklu viktorīna “Uzmini nu, kas tas ir?”

Viktorīnas saturu veido mīklas par profesijām. Viktorīnu var izspēlēt gan klātienē, gan attālināti.  Materiālu var izmantot, organizējot konkursu, kura laikā dalībnieki par katru pareizo atbildi saņem vienu punktu. To var izmantot arī kā izpētes – izglītojošu materiālu, kurš palīdz iepazīt profesijas. Viktorīnas vadītājs skolēniem sniedz papildus informāciju par profesijām, iesaista skolēnus diskusijā.

Viktorīnas – konkursa noteikumi –

Dalībnieki noskatās un noklausās mīklu, tad seko pauze, kuras laikā dalībnieki sniedz atbildes, tad seko video ar mīklas pareizo atbildi. Dalībnieki par katru  pareizo atbildes saņem 1 punktu.

Viktorīna tapa Valmierā, Karjeras nedēļas pasākumu ietvaros, 1.-6.klašu skolēniem. Viktorīnas satura veidošanā piedalījās gan skolēni, gan dažādu profesiju pārstāvji.

Darba burtnīcu „Mans karjeras stāsts” var izmantot individuāli vai grupās. Tā virza refleksiju un palīdz izprast darba nozīmi un jēgu cilvēka dzīvē. Darba burtnīcā izmantotie autobiogrāfiskie karjeras konsultēšanas principi var palīdzēt pieņemt lēmumus saistībā ar pārmaiņām dzīvē, vai ar turpmāko karjeras ievirzi.

Pedagogi burtnīcu var izmantot karjeras izglītības programmas ietvaros vidusskolā vai augstskolā. Tā pilnveidos skolēnu vai studentu spēju izstāstīt, noklausīties un skaidrāk, ar lielāku izpratni pārveidot savu dzīves un topošās karjeras stāstu, lai to īstenotu mācībās un darbā.

Darba burtnīca papildina Euroguidance 2017. gada M. Savicka izdevumu “Dzīves plānošanas rokasgrāmata”.

Vidzemes Olimpiskā centra, Sporta psiholoģiskās

sagatavotības treneris – Guntis Jansons sagatavots materiāls par jauniešu motivāciju. Materiāls satur 2 video epizodes 1.”Soli pa solim”, kas ļaus jaunietim saprast, kā motivēt sevi darīt noteiktas lietas? Kā veidojas motivācija?

2.Spēles simulācija – Darīt vai Slinkot?”.

Europass.lv

Video lekcijas ar ekspertu padomiem, kā uzsākt veiksmīgu karjeru un nospraust mērķus. Var iegūt informāciju par Personības īpašībām un profesionālām prasmēm.

Var aizpildīt testu un novērtēt, savas karjeras vērtības.

Grupu darbas “Nākotnes profesijas” metodes apraksts
Nākotnes profesiju apraksti

Darba materiāls – Izloze

Kā pareizi nospraust mērķus, kuri saistīti ar karjeras izveidi, profesijas izvēli vai mācībām.

Video lekcijas ar ekspertu padomiem, kā uzsākt veiksmīgu karjeru un nospraust mērķus. Var iegūt informāciju par Personības īpašībām un profesionālām prasmēm.

Var aizpildīt testu un novērtēt, savas karjeras vērtības.