www.mindtools.com: prasmju un spēju novērtēšanas un uzlabošanas resurss. Satur apmācību materiālus, testus, padomus, video materiālus prasmju un spēju uzlabošanai, kā arī karjeras attīstībai.


http://jaunatne.gov.lv/lv: informatīvs materiāls par jaunatnes darbinieku un jauniešu pieredzes apmaiņas, mobilitātes, stratēģiskās partnerības projektiem, kā arī par brīvprātīgo darbu, apmācībām un jaunatnes politikas veidošanu.


www.niid.lv: profesiju apgūšanas iespēju klasifikators Latvijā gan pēc pamatskolas beigšanas, gan augstākajā līmenī, kā arī profesionālās pilnveides kursu katalogs.


https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba: interešu izglītība, vakances, izglītības iestādes, pilnveides kursi pedagogiem.


http://www.aiknc.lv/: augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs, kur var iegūt informāciju par studiju programmu akreditācijas datiem un termiņiem.


https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/: studiju iespējas Eiropā, dažādu studiju programmu izvēle Eiropas valstīs, informācija par nepieciešamajām formalitātēm, lai varētu studēt attiecīgajā valstī.


https://www.brivpratigie.lv/: brīvprātīgā darba iespējas dažādās nozarēs visā Latvijā.


http://abjc.lv/?page_id=48: kas ir brīvprātīgais darbs?


http://www.macibaspieaugusajiem.lv/: tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespējas pedagogiem un citiem pieaugušajiem.


http://www.studyinlatvia.lv/: studiju iespējas Latvijā angļu valodā.


http://www.lkaaa.lv/node/1:  Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas mājaslapa – informācija par karjeras konsultācijām, apmācībām, pieredzes apmaiņas projektiem, kā arī informācijas avoti par karjeras izglītību. Iespēja iesaistīties organizācijas darbībā personām, kas saistītas ar karjeras izglītību un konsultēšanu.


https://www.cedefop.europa.eu/en: eiropas profesionālās izglītības un attīstības centrs.


https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/index.php#LV/_: darba prasmju datubāze, kas aptver dažādas valstis, karjeras maiņas iespējas prasmju ietvaros, prasmju salīdzināšanu dažādās valstīs un citas iespējas.


https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/: VIAA feisbuka kanāls „Tavai karjerai” ar jaunāko informāciju karjeras atbalsta jomā.


https://www.rtu.lv/lv/nac-studet/aktualitates-berniem-un-jauniesiem: aktualitātes bērniem un jauniešiem, ko piedāvā Rīgas Tehniskā universitāte.


https://www.rtu.lv/lv/rtusp/sp-projekti/akademiskie-un-zinatniskie-projekti/sp-tehniskas-jaunrades-dienas: Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta organizētās Tehniskās jaunrades dienas.


https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/: Latvijas kvalifikāciju datubāze.


https://www.youtube.com/channel/UCQWZKfu8v5P77wj91QMUGZw: „Start Strong” video kanāls „Veiksmīga karjera, bizness, attiecības”. „Start Strong” ir interaktīva apmācība par karjeru, uzņēmējdarbību un personības attīstību, to vienkāršā un saprotamā veidā pasniedz uzņēmēji, diplomāti, sabiedrisko attiecību, personāla atlases un citu jomu profesionāļi.


https://www.esilideris.lv/: projekta „Esi līderis” mājaslapa, kurā apkopota informācija par projektu, tā ir saistoša pamatskolas un vidusskolas vecuma jauniešiem.

Pamatskolas jauniešiem ir iespēja piedalīties interešu izglītības programmā „Starts”, kas piedāvā:

 • Izzinošus konkursus.
 • Meistarklases skolas telpās.
 • Karjeras un loģikas spēles.
 • Profesiju dienas.
 • Ekskursijas Latvijas vadošajos uzņēmumos.
 • Tikšanās ar profesionāļiem dažādās nozarēs visā Latvijā.

Vidusskolas jauniešiem ir iespēja iesaistīties profesionālās pilnveides izglītības programmā „Uzņēmējdarbības pamati”. Paralēli skolā apgūstamajiem priekšmetiem skolēniem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā apgūt vēl septiņus uzņēmējdarbības priekšmetus, kas jauniešus sagatavos turpmākajām dzīves gaitām, darba meklējumiem, studijām vai privātai uzņēmējdarbībai. „Uzņēmējdarbības pamati” ir akreditēta (akreditācijas lapa nr. AI7796) profesionālās pilnveides izglītības programma, par tās apgūšanu audzēknim tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.


http://jalatvia.lv/: Organizācijas „Junior Achievement Latvia” mājaslapā ir iekļautas šādas sadaļas:

 • Skolēnu mācību uzņēmumi.
 • Līderu programma.
 • Ēnu diena.

Piedāvā pedagogu tālākizglītību.


www.pedagogs.lv: saite uz pedagoģiskās meistarības skolu – vērtīga informācija skolām.

Mājaslapā ir šādas sadaļas:

 • Izglītība.
 • Pedagogu nometne.
 • Kursi un semināri.
 • Aktualitātes, nozares profesionāļu pārdomas un atziņas.

Konferences „Cilvēkfaktors” lekciju ieraksti:

Īsos video rullīšos ir iespēja noskatīties un noklausīties dažādu jomu profesionāļu, ekspertu un profesiju pārstāvju iedvesmojošas uzstāšanās, kurās viņi dalās ar personīgu pieredzi un zināšanām. Pieejami video no 2017., 2018. un 2019. gada konferences „Cilvēkfaktors”.


www.bls.gov/ooh/a-z-index.htm#S: profesiju klasifikators angļu valodā.


https://www.careerexplorer.com: kvalitatīvi profesiju apraksti un profesiju testi angļu valodā.


http://www.jaunatne.gov.lv/lv/sveices-programma/jauniesu-centri: Latvijas Republikas pašvaldību 17 multifunkcionālie jauniešu centri, kuros var atrast gan pieredzējuša jaunatnes darbinieka padomu, gan resursus un citus nepieciešamos instrumentus.


Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes organizāciju saraksts:


Bezmaksas izglītība internetā:

www.uzdevumi.lv: sadaļā „Kur mācīties” iespēja izvēlēties informāciju par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām.


www.iefa.org: stipendiju meklēšanas iespējas izglītības iegūšanai ārzemēs.


www.studentnet.lv: „Studentnet” – studentu pasaule.


http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance/ : „Euroguidance” – Latvija.


http://www.iheartintelligence.com/2014/01/18/beat-the-system-40-free-educational-websites/: Saite uz bezmaksas tiešsaistes izglītības iespējām, mājaslapā apkopotas 45 mājaslapas.


Valsts Nodarbinātības aģentūra –  www.vna.gov.lv


Valsts izglītības satura centrs ir izglītības un zinātnes ministra tiešā pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestādes mājas lapa: https://visc.gov.lv/


https://www.skola2030.lv/lv: Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mājas lapa, kas sniedz atbalstu mācību pieejas maiņai.

Tiešsaistes/digitālie rīki darbam stundās un tematiskajās nodarbībās

Tiešsaistes rīku ceļvedis

Info lapa palīdz viegli orientēties, kāds tiešsaistes rīks var atvieglot Jūsu ikdienas darbu. Materiāls ir angļu valodā.

ALISON – over 60 million lessons and records 1.2 million unique visitors per month.


COURSERA– Educational website that works with universities to get their courses on the Internet, free for you to use. Learn from over 542 courses.


UDACITY– Advance your education and career through project-based online classes, mainly focused around computer, data science and mathematics.


MIT Open CourseWare– Free access to quite a few MIT courses that are on par with what you’d expect from MIT.


Open Culture– Compendium of free learning resources, including courses, textbooks, and videos/films.


Open YALE Courses– Open Yale Courses provides free and open access to a selection of introductory courses taught by distinguished teachers and scholars at Yale University All lectures were recorded in the Yale College classroom and are available in video, audio, and text transcript formats. Registration is not required.


Khan Academy– Watch thousands of micro-lectures on topics ranging from history and medicine to chemistry and computer science.


Zooniverse– Take part in a huge variety of interesting studies of nature, science, and culture.


TUFTS Open CourseWare– Tufts OpenCourseWare is part of a new educational movement initiated by MIT that provides free access to course content for everyone online. Tufts’ course offerings demonstrate the University’s strength in the life sciences in addition to its multidisciplinary approach, international perspective and underlying ethic of service to its local, national and international communities.


How Stuff Works?– More scientific lessons and explanations than you could sort through in an entire year.


Harvard Medical School Open Courseware The mission of the Harvard Medical School Open Courseware Initiative is to exchange knowledge from the Harvard community of scholars to other academic institutions, prospective students, and the general public.


VideoLectures.NET– the title says it all – amazing video lectures on many topics.
15. TED – Motivational and educational lectures from noteworthy professionals around the world.


Shodor– A non-profit research and education organisation dedicated to the advancement of science and math education, specifically trough the use of modeling and simulation technologies. Included in this site are instructional resources, software, interactive lessons, explorations and information about workshops for students, teachers and learners of all ages on mathematics and science. Make sure you check Shodor Interactive – a great collection of interactive math, geometry, fractal, probability, algebra and statistics activities.


Udemy FREE Courses – hundreds of experts teach on Udemy every month including New York Times best-selling authors, CEOs, Ivy League professionals and celebrity instructors. Courses include video, live lectures and tools to help teachers interact with students and track their progress. There are many free courses that can teach you business online, law, programming, design, mathematics, science, photography, yoga and many more.


Maths & Science– Courses, tests and learning materials about mathematics and science for students from 1 to 12 grade.


edX.org– Free courses designed specifically for interactive study via the web, provided by MIT, Harvard, Barkley, Georgetown, Boston University, University of Washington, Karolinska Institute, Kyoto University and many more.


iTunes U– Apple’s free app that gives students mobile access to many courses. It offers many free video courses, books, presentations and audio lectures.


Liberty Classroom– Owned by bestselling author Tom Woods. Offers some free courses in history and economics, but at the price of one movie ticket a month you can gain access to a lot of useful information. Not completely free, but totally worth it…


Drawspace– Hundreds of free drawing lessons.


Codeacademy– Easy way to learn how to code. It’s interactive, fun and you can do it with your friends.


Duke U– Duke offers variety of free courses on iTunesU.


Scitable– A free science library and personal learning tool that currently concentrates on genetic, the study of evolution, variation and the rich complexity of living organisms.


My own business– Offers free online business administration course that would be beneficial to new managers and to anyone who is interested in starting a business.


Kutztown University’s free courses– The Kutztown University of Pennsylvania’s Small Business Development Center offers more than 80 free business online learning. Kutztown’s courses are individualized and self-paced. Many of the courses feature high-end graphics, interactive case studies and audio streams.


Open Learn– Gives you free access to Open University course materials.


Free Computer Books– Free computer, mathematics, technical books and lecture notes.


Academic Earth– Free video lectures from the world’s top scholars.31. American Sign Language Browser – Teach yourself sign language online.


BBC Languages– Teach yourself a new spoken language online.


unplugthetv– Randomly selects an educational video for you to watch.


Lifehacker– Learn to hack life! Tips and tricks for improving all areas of your life.


JustinGuitar– Hundreds of free guitar lessons as well as some basic music theory.


DuoLingo– Learn a new language for free while helping to translate the web.


Open2study– Open2Study delivers free, high-quality education online. You can study subjects with real value, and in just four weeks you can learn something new, explore the next step in your career, challenge yourself or simply satisfy your curiosity. These subjects are provided by leading Australian institutions, and are taught by academics and leading industry professionals who love to teach. All you need is an internet connection and the desire to study.


OEDb– Choose from over 10,000 free online classes.


Infografika “Ceļvedis studiju plānošanai ārzemēs